O firmie

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych RABA II powstało w 1990r jako spółka prywatna. Od samego początku specjalizujemy się we wznoszeniu i projektowaniu obiektów przemysłowych, magazynowych, handlowych, użyteczności publicznej i służby zdrowia, obiektów budownictwa mieszkaniowego a także w realizacji obiektów inżynieryjnych. Wykonujemy również takie specjalistyczne prace jak wszelkiego rodzaju sieci naziemne i podziemne, drogi, parkingi i mosty. Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji posadzek przemysłowych. Wykonujemy też prace remontowe i termomodernizacyjne. Częściowy przegląd zrealizowanych obiektów zawiera lista referencyjna przedsiębiorstwa. Niemniej jednak, ze względu na skalę przedsięwzięcia czy też „urodę” obiektów warto wspomnieć o tak istotnych naszych realizacjach jak:

 • Rozbudowa największego na świecie zakładu Grupy BREMBO w Dąbrowie Górniczej
 • Budowa Zakładu Produkcji Systemów Solarnych WATT  w Sosnowcu
 • Budowa Zakładu TRW Steering Systems w Bielsku Białej
 • Budowę Zakładu Produkcji Maszyn Górniczych JOY w Tychach
 • Budowa hal handlu hurtowego dla chińskiego inwestora SCC w Jaworznie
 • Budowa Centrum Logistycznego ULMA CONSTRUCCION w Jaworznie
 • Budowa Szkoły Podstawowej w Katowicach Giszowcu
 • Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Mysłowicach
 • Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Bojszowach


Działając głównie na terenie południowej Polski, w województwach Śląskim, Opolskim, Dolnośląskim oraz Małopolskim ale też poza granicami kraju, zrealizowaliśmy łącznie ponad 120 podobnych jak powyższe, znaczących inwestycji. Poza nielicznymi tylko wyjątkami były to realizacje „pod klucz” w ramach Generalnego Wykonawstwa, często również z projektem.
W ostatnich latach, w ramach dywersyfikacji, poprawienia mobilności i podziału funkcji, głównie zarządów powołałem do życia nowe spółki tworząc RABA II, w której rolę wiodącą pełni Przedsiębiorstwo Usług Technicznych RABA II Sp. z o. o. 

To, czym chciałbym się pochwalić przede wszystkim, to nasza doświadczona kadra inżynierska, zarządzająca realizacją projektów, których skala potrafi generować równoczesne zatrudnienie na budowach przekraczające nawet 1000 pracowników. Chciałbym też podkreślić, że większość obiektów przemysłowych niezależnie od ich wielkości realizujemy w cyklu 6 lub 7 miesięcznym licząc od pozwolenia na budowę do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Inwestorom, którzy korzystają z naszych usług służymy pomocą, doświadczeniem i wiedzą inżynierską zarówno na etapie przygotowania inwestycji jak i w fazie projektowania, wreszcie na etapie jej realizacji i rozruchu. W większości realizowanych przez nas projektów jesteśmy również autorem dokumentacji technicznej. Gwarantujemy inwestorom sprawne przeprowadzenie projektów przez wszystkie możliwe procedury, począwszy od fazy wstępnej, uzyskanie wszystkich decyzji i uzgodnień aż po pozwolenie na budowę i w ramach otrzymanego pełnomocnictwa, uzyskanie na końcu pozwolenia na użytkowanie.

Zapraszam do obejrzenia aktualnie realizowanych oraz oddanych do użytku obiektów.Jerzy Marek
Prezes Zarządu

WYBRANE REALIZACJE

 • R1
 • R2
 • R3
 • R4
 • R5
 • R6
 • R7
 • R8
 • R9
 • R10
 • R11
 • R12
 • R13
 • R14
 • R15
 • R16